Senaste Nytt

Höga energipriser

De senaste månadernas höga elpriser påverkar hela Europa och även vår förening. Styrelsen har därför fattat beslut om att höja priset för elbilsladdning och att tillsvidare stänga bastun och duschen i kvartershuset.

  • Priset för elbilsladdning höjs till 5 kr/kWh från den 30 september.
  • Bastun och duschen i kvartershuset stängs tillsvidare (från den 3 oktober). Syftet är dels att spara energi, dels att boende som inte utnyttjar bastun inte ska behöva betala för andras energianvändning.