Senaste Nytt

Förrådsnyckeln avskaffas

Eftersom låsen i cykelförråden numera hanteras med låsbrickor har styrelsen beslutat att avskaffa förrådsnyckeln (undantag för pappersåtervinningen på taxi C). Från och med december används ”sopnyckeln” även till komposten och till hjärtstartsskåpet. Samtidigt skrotas de gamla förrådsnycklarna. Extranycklar finns till försäljning hos fastighetsskötaren för 130 kr.

Laddstolpar

Laddning av elbilar och plug-in-hybrider är endast tillåtet vid laddstoplarna på Taxi B och Taxi C. Av säkerhetsskäl är laddning i garage helt förbjudet.

Samtliga boende har rätt att använda laddstolparna. Vid laddning debiteras boende med 2,5 kr per kWh (inklusive moms och alla påslag). För att ladda krävs att man skaffar sig ett laddabonnemang hos laddoperatören Bee. I abonnemanget ingår en laddbricka som fungerar som nyckel i laddstationerna.

Även om man inte har en egen elbil kan det vara bra att skaffa ett abonnemang för att kunna erbjuda besökare laddning. Besökare kan inte använda föreningens laddstolpar med egna laddbrickor.

Bee administrerar laddstationerna åt föreningen och Bee´s personliga laddhjälp finns tillgänglig på 077-44 33 900 dygnet runt alla dagar, om man behöver teknisk hjälp vid pågående laddning

För beställning och mer information:
https://bee.se/
https://bee.se/webbshop/bee-flexible-laddkort/