Senaste Nytt

Slopade restriktioner den 9 februari

Från och med den 9 februari finns det inga smittskyddsregleringar som påverkar uthyrningen av kvarterslokalen. Den som är sjuk med symptom som kan vara covid-19 ska dock fortfarande stanna hemma och undvika kontakter med andra. Likaså rekommenderar Folkhälsomyndigheten vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Info om föreningens bostadsrättsförsäkring

På stämman uppkom en fråga om föreningens fastighetsförsäkring och det gemensamma bostadsrättstillägget. Närmare info om villkoren finns här.