Medlemsinfo

Boendeinformation, ordningsregler och ”vem svarar för underhållet” är numera samlat i ett dokument (som du kan läsa här). Detta ersätter boendepärmen som avskaffats.

Fastighetsskötaren nås på tel 035-105300 vardagar kl 9.00 – 9.30. Vill du träffa honom görs detta säkrast vid 9.30-tiden och vid 12.30-tiden. Det går då bra att t ex begära uttag från reparationsfond. Meddelanden kan lämnas på telefonsvarare övrig tid. Det går också bra att ringa mobiltelefon 0706-105369 eller söka upp personalen när de är runt i området och jobbar. Under vissa tider kan området vara obemannat. Vi strävar efter att anslå detta på anslagstavlan på gaveln på kvartershuset. Det går dock alltid att nå någon på mobiltelefonen 0706-105369 vard 7.00-16.00.

Ordförande är Annelie Lundqvist. Hon eller någon annan från styrelsen finns första helgfria onsdagen varje månad 17.30-18.30 i kontoret i kvartershuset. Kontoret går även att nå på tel 035-105300 dessa tider. Hit hör du av dig om du har frågor som rör ditt boende i Halmstadshus 8, om du vill göra uttag från reparationsfond mm.

Kvarterslokalen vid Taxi B är fri att boka för alla medlemmar för fester och liknande. Priset är 150 kr för varje tillfälle. En deposition på 350 kr tillkommer, som återfås när lokalen lämnats i städat och iordningsställt skick. För bokning och övrig information svarar familjen Karlsson, Tuskaftgången 28, tel 035-120229.

Föreningen har ett kollektivt 3-play-avtal med Telia. Detta inkluderar digital-TV (Telia Lagom), bredband (100/100 Mbit) och fasta kostnader för bredbandstelefoni. Telia tillhandahåller även en trådlös router och en digital-TV-box till varje lägenhet. Den som önskar fler boxar får kontakta Telia. För frågor rörande utbud och tilläggstjänster hänvisas till Telias kundservice 020-755 766. För tekniska frågor hänvisas i första hand till Telias support 020-20 20 70. Utifall att eventuella problem kvarstår hänvisas till fastighetsskötare eller styrelsen.

Laddning av elbilar och plug-in-hybrider är endast tillåtet vid laddstoplarna på Taxi B och Taxi C. Av säkerhetsskäl är laddning i garage helt förbjudet. Samtliga boende har rätt att använda laddstolparna. Vid laddning debiteras boende med 2,5 kr per kWh. För att ladda krävs att man skaffar sig ett laddabonnemang hos laddoperatören Mer (f.d. Bee). I abonnemanget ingår en laddbricka som fungerar som nyckel i laddstationerna. Mer administrerar laddstationerna åt föreningen och Mer:s personliga laddhjälp finns tillgänglig på 077-44 33 900 dygnet runt alla dagar, om man behöver teknisk hjälp vid pågående laddning.

Ett personbilssläp ägs av föreningen och medlemmarna får kostnadsfritt disponera detta. För bokning och nyckel till släpet kontakta fastighetsskötaren under vardagar kl. 7–16. Vardagar efter kl. 17.00 och helger efter kl. 10.00 hänvisas till Thomas Ylander, Ryagången 6, 070-977 00 47. Bokningar görs bara via telefon – ej vi SMS. Observera att släpet aldrig får vara kopplat när det flyttas ut eller in från släpparkeringen utan måste dras/skjutas för hand. Släpet måste lämnas tillbaka före klockan 16.00 utifall att kvällstiden inte är bokad i förväg. Alla eventuella skador måste anmälas.

I anslutning till kvarterslokalen finns bastu. Denna kan bokas alla dagar klockan 8–22, med undantag av fredagar klockan 16–18 då det är gemensam herrbastu. Bastun värms upp automatiskt på fredagar klockan 16–18. Övriga tider måste bastun slås på med nyckelkontakt utanför bastun, uppvärmningen tar ca 30 min. Nyckel till bastun kan köpas av fastighetsskötaren för en engångskostnad av 200 kr.

Föreningen äger en hjärtstartare som finns i ett låst skåp på utsidan av kvartershuset. Skåpet kan låsas upp med den nyckel som används till behållarna för hushållsavfall och kompost.

Deponering av komposterbart trädgårdsavfall går att göra i en särskild skräpficka vid Taxi A. Nyckeln dit är densamma som går till cykelförråden. Är du osäker på vad du kan slänga – fråga fastighetsskötaren. Det kostar föreningen en del pengar för att bli av med detta avfall, men det kostar flerdubbelt om något felaktigt hamnar där. Det drabbar alltså hela föreningen om du slarvar!

Vid problem med skadedjur (möss, getingar, myror mm) ring Anticimex 035-299 57 00 och uppge att ni bor i Riksbyggen Halmstadshus 8.

Föreningen använder Riksbyggens normalstadgar. Du kan läsa den senaste antagna versionen här. (pdf-format)

För att uppfylla reglerna i dataskyddsförordningen har föreningens styrelse tagit fram en policy för hantering av personuppgifter. Du kan läsa denna här. (pdf-format)

När vi talar om Taxi A, B och C menar vi beteckningarna på parkeringsgårdarna i området.