Garagekö

Garagekön ser lite annorlunda ut

Det har varit ett önskemål sedan länge från medlemmarna att ha garagekön synlig på hemsidan. Lagstiftningen kring personuppgifter gör dock att föreningen måste ha uttryckligt tillstånd från varje medlem för publicering. Vi har även valt att bara visa adressen, på så vis kan var och en se sin plats i kön utan att vi skriver ut några namn. Observera att det kan finnas flera i kön än vad som visas här eftersom någon kan ha nekat publicering på hemsidan.

AdressStällt sig i köÖnskemål
Ripsg 9B- -Avvaktar
Tuskaftg 8A- -Avvaktar
Tvistg 22014-03-05Avvaktar
Sniljeg 122023-03-24Önskar på Taxi B
Tvistg 172023-05-30Önskar på Taxi B
Tvistg 232023-09-18Önskar på Taxi B
Tvistg 62024-05-30Önskar på Taxi A el B

Garagekön uppdaterad 2024-06-02

Nya medlemmar får själva se till att bli uppsatta i denna kö om de vill ha garage. Anmälan görs till fastighetsskötare, till ordförande eller genom att skicka ett mail till föreningen. För att hamna i kön måste ett skriftligt godkännande lämnas till föreningen. Mer information får du när du sätter upp dig i kön.

Det finns 99 garage att hyra och det finns 146 lägenheter. Tyvärr finns det inga möjligheter att bygga flera, det har utretts ett antal gånger. Detta innebär att vi har kö till våra garage. Föreningen rekommenderar alla som flyttar till området att ställa sig i kön med tanke på hur lång kön är.

Det är tillåtet att stå kvar i kön om man vill avvakta när erbjudande om garageplats kommer, exempelvis om man inte har bil vid just det tillfället. När man sedan vill ha ett garage meddelar man ansvarig för kön och får det garage som först blir ledigt (under förutsättning att ingen av de avvaktande före i kön vill ha samtidigt). Det är även tillåtet att kvarstå i kön tills ett garage blir ledigt vid den parkering som ligger närmast lägenheten där man bor.

Om en medlem som redan har garage flyttar inom området så har den rätt att byta garage och hamnar då först i kön. Om två medlemmar i området vill byta garage med varandra så är det inget problem, men föreningen åtar sig inte att ha någon kölista för denna typ av byten.